สำนักงานสถิติแห่งชาติ
กระทรวง ICT
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
ระบบนำเสนอข้อมูลสถิติเชิงพื้นที่
แก้ไขหน้าWEBHOST
เช็ค E-Mail
cwt.nso.go.th
ระบบงานสารบรรณ
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
ศึกษาดูงาน ณ สปป.ลาว
          วันที่ ๑๖-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายอุกริช  พึ่งโสภา  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และ คณะศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จังหวัดน่าน ด้านสร้างความสัมพันธ์ทางการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ณ แขงไชยะบุรีและแขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว
อ่านข่าวอื่นๆ
 ศึกษาดูงาน ณ สปป.ลาว
 เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดน่านร่วมประเมินความคิดเห็นให้บริการของหน่วยบำบัดทุกข์ฯ
 ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว
 ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ วันปิยะมหาราช
 คำแถลงของนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เรื่องข้อเสนอทางออกประเทศไทย
 พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา
 ประกาศสอบาราคาซื้อ เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล และเครื่องปรับอากาศ
 โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2556 จังหวัดน่าน
 หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
 หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
คุณต้องการใช้ข้อมูลประเภทไหนมากที่สุด
ข้อมูลด้านการเกษตร
17%
จำนวนผู้ว่างงาน
13%
จำนวนประชากร
46%
ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)
10%
อื่น ๆ
12%
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

ที่ตั้ง : สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน
508 ?ถนนสุมนเทวราช??ตำบลในเวียง??อำเภอเมือง??จังหวัดน่าน??55000
โทร. 0-5471-0910 ?โทรสาร 0-5471-0160
E-mail : nan@nso.go.th? Web Site : http://nan.nso.go.th